نقشه سایت

صفحه نخست

آرشیو پیام داده پردازی

گردهمایی

پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت

ششمین همایش بانکداری الکترونیک

اخبار

اخبار داخلی شرکت

معرفی

تاریخچه

حوزه فعالیت

امتیاز و رتبه بندی

سیاست های میان مدت

مدیرعامل و هیات مدیره

کمیته های تخصصی

استراتژی کلان

استراتژی عملیاتی

مشاهدهء پخش زندهء اینترنتی مجمع عمومی عادی سالیانه

مرکز چاپ و پاکت گذاری

محصولات

Mainframe

IBM System z

Midrange

IBM Power System i & System p

(IBM Server System (2008-2009

IBM Systemx

نرم افزارهای پایه

نرم افزارهای کاربردی

بانکی

بانک انصار

سیستم بانکداری اینترنتی

سیستم فراگیر تجارت

سیستم مدیریت کانال

امور مشترکین

همراه برق نسیم

سیستم جامع مشترکین برق (نسیم)

مهندسی ارتباطات

امنیت اطلاعات

مدیریت هویت و دسترسی

خدمات

مهندسی ارتباطات

نصب و پشتیبانی سخت افزار

نصب، پشتیبانی و آموزش نرم افزارهای پایه

پشتیبانی نرم افزارهای کاربردی

پشتیبانی

راهنما

پشتیبانی غیرفعال

تماس با ما

اداره کل عملیات

اداره کل مهندسی ارتباطات

اداره کل سیستمهای راهبردی

روابط عمومی

امور سهام

دانشکده کامپیوتر (مرکز علمی کاربردی)

آمار بازدیدکنندگان

همایش ها

ویژه همکاران

پیوندها و سایت های مرتبط

رسیدگی به شکایات پهنای باند

فهرست شکایات

ارسال شکایت

پیگیری شکایت

کارکنان

بخش ویژه اعضا