تعرفه ADSL

تعرفه ارائه خدمات دسترسی پر سرعت ثابت (ADSL)

سقف * تعرفه ماهانه ارایه خدمت (هزار ریال)

نرخ بیت دانلود (بیت بر ثانیه)

125

512 K

200

1 M

250

2 M

350

3 M

400

4 M

500

8 M

800

16 M

تعرفه ارائه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت  (VDSL و فیبر )

2000

20 M

2500

30 M

3000

50 M

 

·         کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح جدول فوق به میزان هشتاد درصد (%80) سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین می شود.

لازم به ذکر است که شرکت داده پردازی ایران در حال حاضر سرویس ADSL ارائه نمی نماید و اطلاع رسانی تعرفه های این سرویس در جدول فوق بر اساس ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات صورت پذیرفته است.