پشتیبانی فنی سیستمهای Mid-Range

معرفی توانمندی های شرکت داده پردازی ایران در حوزه  Midrange

 

·       نصب و راه اندازی، عیب یابی، تنظیم عملکرد، ارتقاء ، نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای بنیادی :

 

Operating System                                                                        Subsystem                                                            Database

-------------------------------------------                                       -----------------------------------------                                         ---------------

AIX 5L  V5.3 / AIX 6.1                                                      HACMP, WAS, WMQ, Sendmail                                     DB2 UDB 8.2,

Samba, Tivoli Storage Manager, ...                                  Oracle 9i R2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Linux (x86, pSeries, S/390,  zSeries)                            WAS, WMQ, Weblogic, TSM, Qmail,                             DB2 UDB 8/9,

(RedHat5- SuSE9- SuSE9- SuSE10)                               Squid, Samba, IBM Director, HP OV, …                        Oracle 10g R2

 

OS/400 (AS/400, iSeries) V5.4                                       PCS, CA, Query/400, PT/400, PSF/400                        DB2 UDB

                                                                                                SQL/400, AFP Utilities, Infoprint, ...                                               

 

SCO UNIX Open Server V5.0.7                                       TCP/IP, DNS, DHCP, …                                                                   

 

Solaris (x86, SPARC) V10                                               Squid, Samba, Qmail, Java, TSM,                                    DB2 UDB 8.2,

WAS, WMQ, …                                                                 Oracle 9i R2, 10g

 

VM/ESA, z/VM (S/390, zSeries)                                     SNA, VTAM, TCP/IP, CMS, RSCS                                DB2/VM 7.3

  (V2.3)    (V5.4)                                                                   VSAM, ISPF, GDDM, RACF, ...

 

VSE/ESA (S/390, zSeries) V2.5.2                                   CICS-TS, VSAM, POWER, ICCF,                                  DB2/VSE 7.2

                                                                                                DB2/VSAM Transparency, DB2/CC,

                                                                                                DB2/Data Restore Feature, …

 

Windows                                                                               Citrix, TSM, Veritas, Active Directory,                         DB2 UDB 9.1,

IBM Director, HP OV, DB2 Connect,                           Oracle 9i , 10g,

WAS, WMQ, Weblogic, …                                             SQL 2005,2008

 

·       نصب و راه اندازی و ارائه مشاوره تخصصی در مورد  Platform ها و راه حل هائی مانند :

Clustering

System Programming

Thin Client and Server Based Computing

Terminal Emulation ( 3270/5250 , Farsi/Latin )

Advanced Function Printing and Font Design

IBM xSeries/System x ( IBM x86-Based Servers )

IBM BladeCenter/Blade Servers (x86, Power, … )

IBM AS/400, iSeries/System i ( IBM SMB Servers )

IBM pSeries/System p/IBM Power ( IBM Unix Servers )

IBM S390, zSeries/System z ( IBM MainFrame Servers )

HP/SUN Servers/Blades and Storage Solutions

Server/Storage Selection (Sizing and Configurations)

Disaster Recovery Design and Implementation

Storage Area Networking ( SAN )

Backup/Restore Management

فارسی سازی چاپگر

 

·       فعالیّت های مرتبط با پایانه های مدرن (Thin Client) :

 

*   ایجاد نسخه سفارشی و پیکربندی سیستم عامل برای سخت افزار انتخاب شده

*   نصب و راه اندازی، تعمیرات سخت افزاری و ارتقاء نرم/ سخت افزاری

*   تولید و بومی سازی نرم افزارهای فارسی ساز

*   بررسی پیکربندی جهت انتخاب و یا پیشنهاد محصولات جدید متناسب با نیازهای مشتریان

*   ارائه راه حل های مناسب جهت استفاده از   Thin Client ها برای کار با سیستم های میزبان  (Server-Based Processing) 

 

·         برگزاری سمینار، تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی در تمامی زمینه های فوق