پشتیبانی سخت افزار

1 )امور مهندسی تعمیرات

 یکی از بخشهای فعال شرکت داده پردازی ایران بخش پشتیبانی سخت افزار یا (Customer Engineer) CE کامپیوترهای IBM Mainframe می‌باشد. از بدو پیدایش شرکت IBM در ایران و پس از آن شرکت داده پردازی ایران، پرسنل فنی و متخصص بخش پشتیبانی سخت‌افزار به راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای بزرگ IBM در سایتهای مشتریان این شرکت در سراسر ایران مشغول بوده‌اند. رئوس فعالیتهای این بخش عبارتند از:

· نصب و راه اندازی انواع سیستمهای ( … z/990- z/9- z/10- 9672) IBM Mainframe .

· نصب و راه اندازی سیستمهای رده متوسط SUN, AS/400, HP) ( IBM System x,

· نصب و راه اندازی دستگاههای چاپ دیجیتالی

· نصب و راه اندازی دستگاههای جانبی Mainframe و Midrange از قبیل انواع :

o دیسک سخت ( Direct Access Storage Device)DASD

o نوار خوان مغناطیسی (TAPE reel/Cartridge Drive)

o چاپگرهای با ظرفیت متوسط به بالا و مدلهای متنوع (Heavy Duty Printers)

o تجهیزات و کنترلرهای ارتباطی مختلف (Communications Device)

· نصب و راه اندازی انواع مختلف از ترمینالهای تحت سرویس شرکت ( Thin Client ) .

· سرویس و نگهداری انواع مختلف سیستمهای فوق الذکر مطابق استانداردهای شرکت های سازنده.

· انجام روال نگهداری یا PM Preventive Maintenance ) ( برای تـک تـک مشتـریـان
داده پردازی ایران.

· کوتاه نگهداشتن زمان پاسخگویی به مشتریان (Response Time) و نیز زمان رفع عیب .

· بررسی نیازهای جاری مشتریان و ارائه مشاوره های فنی در زمینه به روز رسانی سخت افزار (Hardware Upgrades) .

· تست اولیه و تحویل سیستمهای خریداری شده برای مشتریان از خارج از کشور (Staging) .

· جهت کسب اطلاعات فنی در زمینه سخت افزارهای Main Frame مورد حمایت شرکت داده‌پردازی ایران می‌توانید به شماره تلفن 88909146 تماس حاصل نمایند.

یکی از بخشهای فعال "اداره کل پشتیبانی مهندسی مشتریان" شرکت داده پردازی ایران بخش "پشتیبانی سخت افزار" یا Customer Engineer) CE ) کامپیوترهای IBM Mainframe می باشد. از بدو پیدایش شرکت IBM در ایران و پس از آن شرکت داده پردازی ایران، پرسنل فنی و متخصص بخش پشتیبانی سخت افزار به نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای بزرگ Mainframe) IBM ) در سایتهای مشتریان این شرکت در سراسر ایران مشغول بوده اند. رئوس فعالیتهای این بخش پر توان و پر کار عبارتند از:

 • نصب و راه اندازی سیستمهای بزرگ Mainframe) IBM ) شامل انواع رده های مختلف مانند:
  • IBM 4341/4381
  • IBM ES/9000
  • IBM ES/9375
  • IBM 9672 Series (G2,G3,.....,G6)

و انجام روال نگهداری پریود یک یا Periodic Maintenance) PM ) برای تک تک مشتریان داده پردازی ایران به صورت هفتگی

 • نصب و راه اندازی دستگاههای جانبی Mainframe از قبیل انواع:
 • دیسک سخت ( Direct Access Storage Device/DASD )
 • انواع نوار خوان مغناطیسی( Tape reel/Cartridge Drive )
 • چاپگرهای با ظرفیت بالا یا مدلهای متنوع ( Heavy Duty Printers)
 • کنترلرهای ارتباطی مختلف( IBM 3705/3725/3745 Communications Controllers )
 • انواع( ESCON Switch, Router, MODEM )
 • و گونه های مختلفی از ترمینالهای خانوادۀ IBM 3270
  • سرویس و نگهداری انواع مختلف سیستمهای فوق الذکر مطابق استانداردهای شرکت IBM جهانی
  • کوتاه نگهداشتن زمان پاسخگویی به مشتری( Response Time ) و نیز زمان رفع عیب
  • بررسی نیازهای جاری مشتری و ارائه مشاوره های فنی در زمینه به روز رسانی سخت افزار
   ( Hardware Upgrades )
  • نصب و راه اندازی و نگهداری سیستمهای متوسط مقیاس IBM همانند AS/400
  • تست اولیه و تحویل سیستمهای خریداری شده برای مشتریان از خارج از کشور( Staging )