مشاوره فنی

مشاوره فنی در زمینه ارائه راه حلهای جامع

کثرت و تنوع محصولات سخت افزاری و نرم افزاری مورد استفاده در صنعت IT و نیز چگونگی پیکربندی و برقرای ارتباط میان platform های مختلف و یکپارچه سازی آنها برای رسیدن به ترکیبی مناسب به لحاظ کارآیی و قیمت، مسئولین IT سازمانها را غالبا" دچار سردرگمی برای یافتن یک راه مناسب و کامل( Total Solution ) می نماید. اما مشتریان شرکت داده پردازی ایران به پشتوانه مسئولین و پرسنل فنی کارآزموده در این زمینه همواره خاطری آسوده داشته اند. چرا که اطمینان دارند با مطرح نمودن نیازها، محدودیتها و مشکلات خود با کارشناسان خبره بخشهای فنی و تخصصی این شرکت همیشه راه حل بهینه در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

اداره کل خدمات مهندسی مشتریان شرکت داده پردازی ایران آمادگی کامل خود را جهت برقراری جلسات بحث و بررسی و تبادل نظر فنی با مشتریان فعلی و آتی این شرکت اعلام می دارد. باشد که گامهای بلندی در جهت اعتلا و بهینه سازی مجموعه IT مشتریان این شرکت برداشته شود.

به منظور ترتیب دادن چنین جلساتی و هماهنگ نمودن زمان و مکان برگزاری آنها می توانید با مدیران اداره کل خدمات مهندسی مشتریان از جمله آقایان سید مهدی سجادی، بهرام زیارتی و محمود نادری تماس حاصل نمائید.