ارائه خدمات پشتیبانی Mainframe, Midrange, Networking

  • نصب و راه اندازی و نگهداری گروه Main از جمله: 9672, zSeries و I/Oهای مرتبط
  • نصب و راه اندازی و نگهداری گروه Mini از جمله : pSeries, AS/400, گروه I و گروه X شرکت IBM و HP
  • نصب و راه اندازی و نگهداری گروه شبکه های LAN و WAN ، Wireless
جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.