سیستم جاری فراگیر بانک تجارت

سیستم جاری فراگیر بانک تجارت حاصل تلاش مشترک شرکت داده پردازی ایران و بانک تجارت می باشد. معماری آن شامل سه لایه طرف شعبه، طرف مرکز و لایه ارتباطی بوده است. طرف شعبه توسط بانک تجارت پیاده سازی و تکمیل شده و طرف سرور و لایه ارتباطی توسط شرکت داده پردازی ایران تولید و پیاده سازی شده است.
لایه ارتباطی عبارت از یک سری توابع به زبان C می باشد که وظیفه برقراری ارتباط و ارسال و دریافت اطلاعات در طرف سیستم شعبه را برعهده دارد.
طرف مرکز نیز به دو قسمت تقسیم می شود. بخش اول شامل برنامه های COBOL/CICS می باشد که وظیفه پاسخگویی به درخواستهای طرف شعبه را برعهده داشته و علاوه بر آن بانک اطلاعاتی سیستم را در اختیار دارد. بخش دوم نیز شامل یک سری برنامه به زبان Visual Basic می باشد که علاوه بر تعاریف کاربران و شعب، وظیفه تهیه گزارشهای کنترلی را نیز برعهده دارد.
به طور کلی عملیات صدور دسته چک، واریز، برداشت، انتقال و تبدیل حساب به فراگیر، تعریف مشتری، مسدود و غیر مسدود نمودن حساب و دسته چک یا برگ چک، تعریف کاربران و شعب، رویت و ایجاد امضاء، تهیه گزارشهای مختلف و غیره از مهمترین فعالیتهای این سیستم می باشند. در حال حاضر از بستر جاری فراگیر و دسترسی شعبه به آن در رابطه با خدمات نوین (مانند RTGS, ACH ، ساتنا اینترنتی، انتقال وجوه، واریز Online و غیره) نیز استفاده می گردد.