سیستم مدیریت کانال

یکپارچه سازی کاربردهای موجود در بانکها و سایر سازمانها و سرویس دهی یکسان به کانالهای مختلف و اتصال کانهای مدرن به سیستمهای Core


جهت دریافت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.