تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک انصار

    در این پروژه با بررسی وضعیت موجود موسسه، نیازها و انتظارات ذینفعان و روندهای بین المللی به ارائه برنامه جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات موسسه پرداخته و دارای اهداف زیر است:

  • تدوین نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه
  • تدوین راهبردهای فناوری اطلاعات در موسسه
  • تهیه معماری مطلوب سیستمهای اطلاعاتی، شبکه، نرم افزار، سخت افزار، منابع ذخیره سازی و یکپارچه سازی
  • تدوین برنامه های اجرایی موسسه در حوزه های سخت افزار، امنیت و شبکه (زیر ساخت)، سیستمهای کاربردی، نیروی انسانی و مدیریتی فاوا براساس معماری مطلوب ارائه شده، برآورد زمان، بودجه، نیروی انسانی مورد نیاز هر برنامه و نهایتاً اولیت بندی برنامه ها
  • ارائه RFPهای برنامه های با اولویت یک موسسه بر مبنای معماری مطلوب

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.