معرفی اجمالی سرویسگرهای IBM System z

تاریخ شروع به کار Mainframe به سالهای دهه 1950 بر می گردد. در آن زمان این ماشینها تنها کامپیوترهائی بودند که وجود داشتند و مورد استفاده قرار می گرفتند. در شروع دهه 1960 با استاندارد شدن نرم افزار و سخت افزار تولید شده، اتفاق بسیار مهمی شکل گرفت و در حقیقت نسل سوم کامپیوترهای Mainframe بنام IBM System/360 شکل گرفت که بنام اولین نسل کامپیوترهای همه منظوره و یا General Purpose معروف گردید. کامپیوترهای نسل سوم توانستند در هر دو زمینه علمی و تجاری قابل استفاده باشند و نام S/360 نیز به این منظور بکار رفت که می توانست تمامی (360 درجه از یک دایره) نیازهای استفاده کننده را برآورده سازد.
در نسل های بعدی (S/370, S/390, zSeries, System z, z10)  با رشد و توسعه موارد زیر، کامپیوترهای قدرتمندی ...... pdf2