جمعه ,۳۰ فروردین ۱۳۹۸, ۰۸:۰۵

عرض تبریک به همکاران محترم بخاطر موفقیت های کسب شده از سوی فرزندان گرامیشان در سال تحصیلی 97 - 96 و اهداء جوایز به رسم یادبود

به گزارش روابط عمومی شرکت داده پردازی ایران؛ ضمن عرض تبریک به همکاران محترم بابت موفقیت های کسب شده از سوی فرزندان گرامیشان، بدین وسیله مشخصات و تصاویر فرزندان همکاران محترمی که در سال تحصیلی 97-96  در مقاطع مختلف تحصیلی، موفق به کسب رتبه های ممتاز شده اند، منتشر می گردد.

ضمناً از طرف مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس ذبیح ا.. فیض آبادی ثانی ضمن آرزوی سربلندی و پیشرفت روز افزون در ارتقای مهارتهای علمی و آموزشی این عزیزان، جوائزی به رسم یاد بود به این عزیزان اهدا شده است.

مقطع دانشگاه

ثمین

ثمین کلباسی

فرزند : نوین بهرامی

هستی اقبالی

هستی اقبالی

فرزند : ناصر اقبالی

حامد حکیمیان

فرزند : مهدی حکیمیان

نیکو جوادپور    

نیکو جوادپور

فرزند : حسینعلی جوادپور

د  

مینا  امیدی

فرزند : مجید امیدی

پ   میلاد امیدی 

فرزند : مجید امیدی

د

زهرا  قزوینیان

فرزند : رضا قزوینیان

 

سعیدنژاد

محمدعلی سعیدنژاد

فرزند : محمد سعیدنژاد

 

تاخیک

طیبه تاجیک با غخواص

فرزند نبی الله تاجیک باغخواص

عباسی  

امیر محمد عباسی

فرزند : امیر منصور عباسی

پ  

محسن عمادی کوچک

فرزند: حسین عمادی کوچک

پ  

هادی رهنما 

فرزند: مسعود رهنما

د  

محدثه کاظمی

فرزند : داود کاظمی

زیارتی  

بیتا زیارتی

فرزند : بهرام زیارتی

66  

محمد سمیع ناهد

فرزند : بهرام ناهد

امیدخواه  

سپهر  امیدخواه

فرزند : فاطمه کشاورز رضا

       

مقطع دوم متوسطه

امینی مهسا مهسا غفاری

فرزند : لاله امینی

زهرا زهرا غفاری

فرزند : لاله امینی

مریم قندچی

فرزند : عسکر قندچی

هدیه اقبالی

فرزند : ناصر اقبالی

رجبی  

محدثه رجبی

محمود رجبی


ترانه کاوسی

فرزند : ناصر کاوسی

سیده الهه مرتضویان فارسانی

فرزند : ژاله محبعلی


نغمه کیان

فرزند : مریم کیان

خاوری   سیده اطلس سید خاوری لنگرودی 

گلبرگ نعیم نیا

فرزند : مجید نعیم نیا

جوادپور  

نیوشا جوادپور

فرزند: حسینعلی جوادپور

رهبر  

بهاره رهبر شاه

فرزند : احمد رهبر شاه

بهجب  

هدیه بهجت قره تپه

فرزند : مقدس بهجت قره تپه

لاهرودی  

مهدیه سیدی لاهرودی

فرزند : میرحسن سیدی لاهرودی

فاطمه نادری

فرزند : محمود نادری

محدثه فهمیده

فرزند : محمد فهمیده

عطرین موحدیان

فرزند : مسعود موحدیان

   
           

مقطع اول متوسطه

هانیه زینت بخش

فرزند : حمید زینت بخش

مرتضویان  

سید احسان مرتضویان

فرزند : ژاله محبعلی

ملینا آقایی

فرزند : علی آقایی

نهال سفاری

فرزند : غلامرضا سفاری

امیررضا پولادوند

فرزند : مجید پولادوند

لیلی بابائیان

فرزند : علیرضا بابائیان

حدیثه اقدامی آمقانی

فرزند : علیرضا اقدامی آمقانی

بیتا اصولی یامچلو

فرزند : کبری مرادی

مهدی میرزایی

فرزند : موسی میرزایی