یکشنبه ,۲۶ خرداد ۱۳۹۸, ۱۶:۴۲

از سوی دبیرخانه مجموعه دوره های آموزش بانکداری جامع:

جزئیات سرفصل های مجموعه دوره های بانکداری جامع اعلام شد/ ۱۶ کارگاه در سه روز/ارائه آخرین مطالعات و دستاوردهای الگوی بانکداری جامع در جهان
جزئیات سرفصل های مجموعه دوره های بانکداری جامع اعلام شد/ ۱۶ کارگاه در سه روز/ارائه آخرین مطالعات و دستاوردهای الگوی بانکداری جامع در جهان
از سوی دبیر خانه علمی مجموعه دوره های آموزش بانکداری جامع جزئیات و ریز سرفصل های مجموعه دوره های بانکداری جامع که در قالب ۱۶ کارگاه در روز های ۱۱، ۱۸ و ۲۸ مهرماه برگزار می شود اعلام شد/ارائه آخرین مطالعات و دستاوردهای الگوی بانکداری جامع در جهان در دستور کار اجرای مجموعه دوره های بانکداری جامع بوده است.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مجموعه دوره های آموزش بانکداری جامع طی همکاری پایگاه خبری بانکداری الکترونیک و پژوهشکده پولی و بانکی و با استفاده از اساتید مطرح این حوزه طی روزهای 11، 18 و 28 مهرماه سال جاری برگزار می شود(اینجا را کلیک کنید).این دوره های شامل 16 کارگاه است که در زیر عناوین و جزئیات سرفصل های هریک از کارگاه ها آمده است.

در تدوین بسته آموزشی مجموعه دوره های بانکداری جامع تلاش شده تا از آخرین مطالعات و تجربیات در خصوص این نوع بانکداری استفاده شود.در زیر علاوه بر سرفصلها مرور کلی بر سه دوره شده است:

دوره مقدماتی:مفاهیم و دیدگاه های درباره بانکداری جامع

زمان :پنجشنبه 11 مهرماه 1392

عناوین کارگاه ها:

کارگاه1:مفاهیم و مختصات کلی بانکداری جامع

مدرس:دکتر نیما امیرشکاری، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی /دبیر علمی مجموعه دوره های بانکداری جامع

سرفصل ها:

 • هدف از حرکت به سوی بانکداری جامع
 • تعاریف بانکداری جامع
 • اجزا و ارکان اصلی بانکداری جامع
 • مدل مفهومی بانکداری جامع
 • تفاوت ها و شباهت ها
 • استراتژی های بانک برای مواجهه با بانکداری جامع

کارگاه2: مرور موردی تجربیات جهان در استقرار بانکداری جامع و مرور بسترهای فرهنگی

مدرسان:مهندس احسان باقری و مهندس مهدی سمواتی، کارشناسان عالی بانکداری شرکتی و اختصاصی

سرفصل ها:

ارائه فیلم های آموزشی

ارائه مطالعات موردی درباره انواع خدمات بانکداری جامع

مقایسه موردی با شرایط حاکم بر صنعت بانکداری کشور

مرور چالش های فرهنگی پیش روی توسعه خدمات بانکداری جامع

کارگاه 3: مدل داده ای بانکداری جامع (Universal Data Model )

مدرس: مهندس احمد احمدی،عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت اسوه

سرفصل ها:

 • مرور اجمالی بر مفهوم مدل های داده ای مرجع
 • معرفی مدل های داده ای مرجع سیستم های مالی - بانکی
 • کارگزاری
 • خدمات کارت
 • بانکداری تجاری
 • بانکداری شرکتی و سرمایه گذاری
 • خدمات رهنی
 • صندوق های سرمایه گذاری مشترک
 • خدمات پرداخت
 • بانکداری خرد
 • بررسی اجزاء یک مدل نمونه
 • ذینفع
 • حساب
 • محصول مالی
 • تفاهم نامه و قرارداد
 • بررسی یک مدل نمونه از دیدگاه بانکداری جامع
 • انواع مشتری
 • انواع سپرده
 • بررسی دیدگاه محصول گرایی در مقابل کارکرد گرایی
 • بررسی دیدگاه محصول سپرده در مقابل دیدگاه انواع سپرده ها
 • بررسی دیدگاه محصول تسهیلات در مقابل دیدگاه انواع تسهیلات

کارگاه 4: مطالعه زیرساختهای حقوقی بانکداری جامع

مدرس:دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

سرفصل ها:

 • مبحث اول. بانکداری الکترونیکی
 • ابزارهای حقوقی تحقق بانکداری الکترونیکی
 • زیر ساخت قانونی بانکداری الکترونیکی
 • موافقتنامه های مرتبط با بانکداری الکترونیکی
 • مبحث دوم. جنبه های حقوقی بانکداری مجازی
 • اعمال قواعد عمومی بانکداری در بانک مجازی
 • مساله صلاحیت محلی در مورد بانک مجازی
 • قواعد اختصاصی حاکم بر بانک مجازی
 • مبحث سوم. جنبه¬های حقوقی پرداخت های الکترونیکی
 • کارتهای بانکی پرداخت
 • انتقال الکترونیکی وجه
 • تسویه و پایاپای الکترونیکی
 • تسویه الکترونیکی
 • پایاپای الکترونیکی
 • مبحث چهارم. بیمه بانکداری جامع
 • چالش های بیمه بانکداری جامع
 • نبود مقررات و عرف بیمه ای
 • بیمه پذیری مخاطرات مجازی
 • ارزیابی مخاطره و خسارت
 • مخاطرات قابل بیمه بانکداری جامع

*دوره عمومی: خدمات بانکداری جامع

زمان:18 مهر 1392

عناوین کارگاه های دوره:

کارگاه 1: بانکداری خرد (شخصی)

مدرس: مهندس احمدی

سرفصل ها:

 • تعریف بانکداری خرد
 • معرفی خدمات قابل ارائه
 • مقایسه بانکداری خرد و کلان
 • مشتری عام - مشتری خاص
 • محصول گرا – مشتری گرا
 • خدمات مالی – خدمات مالی و غیر مالی
 • خدمات مشخص – خدمات منعطف
 • جایگاه بانکداری خرد – شخصی از نگاه در آمدی بانک ها
 • چالش های بانکداری خرد - شخصی

کارگاه 2:بانکداری شرکتی و تجاری (کسب و کار)

مدرس:مهندس باقری

سرفصل ها:

 • تاریخچه و تعاریف بانکداری شرکتی
 • اهداف، استراتژیها و ساختار بانکداری شرکتی
 • تقسیم بازار و انتخاب مشتریان هدف
 • بانکداری شرکتهای کوچک و متوسط SMEs
 • بانکداری شرکتهای بزرگ و چند ملیتی
 • محصولات و خدمات بانکداری شرکتی با رویکرد محصولات مربوط به تامین مالی
 • فرایندهای کاری در بانکداری شرکتی
 • مشاغل کلیدی در بانکداری شرکتی
 • مشاوره شرکتی
 • افق های پیش روی بانکداری شرکتی در ایران
 • بررسی تجربیات جهانی و نمونه های داخلی

کارگاه 3:بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

مدرس:مهدی سمواتی

سرفصلها:

 • بانکداری در گذر زمان
 • نگاهی به تاریخچه بانکداری اختصاصی در جهان
 • گزارشی از ثروت در جهان
 • اهداف، استراتژی ها و ساختارهای بانکداری اختصاصی
 • توجیه پذیری کسب و کار بانکداری اختصاصی
 • مشتریان بانکداری اختصاصی
 • خدمات و محصولات بانکداری اختصاصی: مدیریت دارایی و مدیریت ثروت
 • مجاری توزیع بانکداری اختصاصی
 • مشاغل کلیدی بانکداری اختصاصی
 • مدیریت ریسک در بانکداری اختصاصی
 • آینده بانکداری اختصاصی
 • چالشها و فرصتهای پیش روی بانکداری اختصاصی در ایران

کارگاه 4:بانکداری مجازی و اجتماعی

مدرس: دکتر نمیا امیرشکاری

سرفصل ها:

 • تعاریف
 • سیر تحول بانکداری مجازی
 • گروه بندی مشتریان در بانکداری مجازی
 • مدل گسترش خدمات نوین
 • بانکداری اجتماعی و دلایل ظهور آن
 • دیدگاه های بانکداری اجتماعی
 • وام های بین اشخاص
 • استراتژی های بانکها در بانکداری اجتماعی

*دوره پیشرفته:استقرار بانکداری جامع

زمان:28مهر ماه 92

سرفصل کارگاه ها:

کارگاه 1:معماری سازمان سرویس گرا در بانک

مدرس:مهندس احمد احمدی

سرفصل ها:

 • تعریف معماری سازمانی
 • انواع چهارچوب ها
 • معرفی انواع چهارچوب ها
 • معرفی جزئی چهارچوب زکمن
 • مروری بر انواع معماری های سازمانی
 • معماری سازمانی با محوریت فناوری اطلاعات
 • معماری سازمانی فرآیند محور
 • مروری بر مفاهیم مدیریت فرایندهای کسب و کار
 • تعریف معماری سرویس گرا
 • ضرورت و فواید معماری سرویس گرا
 • هم نواسازی و هم خوانی سازمانی در معماری سرویس گرا
 • مزایا و نتایج معماری سرویس گرا
 • از دیدگاه سازمان
 • از دیدگاه مدیران فن آوری اطلاعات
 • سازمان سرویس گرا نیازمند محصول سرویس گرا

کارگاه 2:مدیریت تغییر از ساختار سنتی به سرویس گرا

مدرس: مهندس حسن زادمهر، مدیر گروه بانکی (کسب وکار) سامانه متمرکز بانک ملت

سرفصل ها:

 • چه تغییراتی را می خواهیم مدیریت کنیم ؟
 • مقایسه دغدغه ها و شاخص های ارزیابی بانکداری سنتی و بانکداری جامع
 • نقش رهبران تغییر
 • نقش مشتری و مشتری محوری در بانکداری جامع
 • نقش تفویض اختیار به مجریان
 • مدیریت ارتباط با مشتریان در بانکداری جامع در مقایسه با بانکداری سنتی
 • چرخش های ضروری در کجا اتفاق می افتد؟
 • مواظب باشیم بر کیسه های تهی گره نزنیم !

کارگاه 3: نقشه راه و راهکارهای اجرایی بانکداری جامع

مدرس:دکتر نیما امیرشکاری

سرفصل ها:

 • برنامه ریزی بلند مدت
 • تدوین نقشه راه در سازمان های بزرگ
 • واحدهای مرتبط در بانک
 • تقسیم کار
 • قدم های اجرایی

کارگاه4:بانکداری جامع در نقطه بلوغ

پنل با ریاست مهندس عبدالحمید منصوری ، از کارشناسان خبره بانکی و با حضور اساتید دوره

میزان شهریه ثبت نام:

هزینه شرکت در دوره مقدماتی:400000 تومان

هزینه شرکت در دوره عمومی:600000 تومان

هزینه شرکت در دوره پیشرفته:800000 تومان

هزینه شرکت در هرسه دوره:1500000 تومان

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به درگاه اینترنتی ws.ebinews.com مراجعه یا با شماره تلفن های 88647789 تماس حاصل فرمایید.

۷ مهر ۱۳۹۲ ۱۴:۰۹
http://ebinews.com/news/57918/جزئیات-سرفصل-های-مجموعه-دوره-های-بانکداری-جامع-اعلام-شد-۱۶-کارگاه-در-سه-روز-ارائه-آخرین-مطالعات-و-دستاوردهای-الگوی-بانکداری-جامع-در-جهان |
تعداد بازدید : ۴,۵۹۹

اخبار مرتبط