طراحی و پشتیبانی شبکه های ارتباطی و فروش پهنای باند اینترنت

شرکت داده پردازی ایران به عنوان پیشگام صنعت IT در ایران، در سال 1378 خدمات شبکه و ارتباطات را به فعالیت های خوداضافه نمود و این فعالیت را در دامنه وسیعی از کاربردها توسعه داد و در حال حاضرنیز بر اساس پروانه توزیع اینترنت (ISDP) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان یکی از شرکتهای بزرگ در این زمینه فعالیت می نماید. فروش پهنای باند در قالب ارائه طرحهای مهندسی و با رعایت اصول استاندارد و سطح سرویس 99.5 (SLA) ارائه میگردد.پشتیبانی از این خدمت از ساعت 8 الی 22 توسط کارشناس شیفت و از ساعت 22 الی 8 توسط کارشناس On call صورت می گیرد.

هزینه ارائه خدمات مهندسی و فروش سرویس اینترنت بر اساس شرایط و طی مذاکره تعیین می گردد

جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.