اجاره فضای راک ( Co-Location)

مرکز داده شرکت داده پردازی ایران با استفاده از استانداردهای جهانی و بکارگیری مجموعه ای مجهز از سرورها، روترها و سوییچ ها و فراهم کردن امکانات زیر ساختی کم نظیری مانند پهنای باند کافی، کنترل درجه حرارت و رطوبت، پیش گیری از آتش سوزی، پیش بینی سیستم برق پشتیبان و اقدامات امنیتی محیطی و اطلاعاتی فوق العاده، محیطی مناسب، امن و قابل اطمینان را برای ارائه خدمات اجاره فضای راک به وجود آورده است.
مشتریان این سرویس قادر خواهند بود با استفاده از امکانات موجود فنی در بستری امن به تجهیزات خود دسترسی و در صورت نیاز بازدید بعمل آورند.
مشتریان براساس نیاز خود می توانند بخشی از یک راک تا بخشی از مرکز داده را در اختیار داشته باشند.
مشخصات این سرویس عبارتند از:
جهت اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

امکانات پایه اجاره فضای راک (Co-Location)
4U Rack Space
20GB Data Transfer per month
1Routable IP
2DNS Entries
99.5%Uptime Guarantee
5GB Data Backup
Smoke Detection System
Fire Suppression System
Generator Power Backup
Full Heating, Ventilation and Air Conditioning System
24*7*365 NOC Techs Onsite
24*7*365 Secutity Guards Onsite