تصویر بردار

به اطلاع می رساند عکس های ذیل تماماً توسط مرحوم  جناب آقای فریبرز درخش بیرجندی  عکسبرداری شده است. روحشان شاد و یادشان گرامی باد

گالری تصاویر

دهه 60
دهه 80