برنامه نویس ارشد C#

شرح وظایف:

*      برنامه نویسی و انجام Code-Review و کدخوانی موثر

*      تکیه گاه فنی تیم و مربی گری سایر افراد تیم برنامه نویسی و راهنمایی آنها

*      ارائه پیشنهاد فنی و معماری سازنده

*      یکپارچه سازی با سایر سیستم های بیرونی

*      مسئولیت پذیری کار محوله و تطبیق با مهلت انجام آن و استفاده از توان فنی برای اتمام با کیفیت آنها

*      برقراری ارتباط موثر با رویکرد مثبت با تیم توسعه و مشتری

ویژگی های عمومی:

*       سن بین 25 الی 35 سال

*       برخورداری از کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم از آن

*       توانایی مطالعه مطالب فنی به زبان انگلیسی

*       توانایی کار تیمی

*       دقت و سرعت عمل

*       نظم کاری

*       کوشا و پرانرژی

مهارت های فنی:

*       حداقل سه سال تجربه کاری مفید در گروه شغلی مرتبط

*       تسلط بر C#

*       تسلط بر ASP .NET

*       تسلط بر MVC

*       تسلط بر .NET Framework

*       تسلط به مفاهیم شی گرایی

*       تسلط به WCF و معماری سرویس گرا

*       آشنایی با مفاهیم مدل سازی و طراحی بانک های اطلاعاتی و پایگا های داده SQL Server

*       آشنایی با نرم افزارهای Source Control مثل TFS

*        آشنایی با مفاهیم O/R Mapping

*       آشنایی با الگوهای طراحی Design Pattern

*       آشنایی با CSS, JavaScript, HTML

 

جهت تکمیل فرم "استخدام" و ارسال رزومه  اینجا  را کلیک کنید.