یکشنبه ,۳۰ تیر ۱۳۹۸, ۲۰:۴۹

تماس با روابط عمومی

 

akhlaghi

  


 آقای فرجاد اخلاقی

 سمت : مدیر روابط عمومی

تلفن : 88909530

ایمیل : akhlaghi.f@dpi.ir