استراتژی کلان

  • ایجاد و ارتقاء ظرفیتهای ساختاری و تشکیلاتی برای درک استراتژی عملیاتی و راهبردی مشتریان و ارائه راه حلهای جامع مبتنی بر آنها
  • فعالیت در تمامی زمینه های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات از قبیل انتخاب و عرضه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری، ارائه راه حلهای جامع، توسعه و ایجاد سیستمهای کاربردی، آموزش، طراحی و ارائه راه کار در زمینه ارتباطات داده و خدمات اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات دستیابی به شبکه ها و بانکهای اطلاعاتی جهانی و ...
  • به کارگیری توان و تخصص فنی موجود در شرکتهای فعال در این صنعت از طریق جلب همکاری آنها به عنوان شخص ثالث.
  • تاکید بر استقلال مالی و سودآوری هر یک از زمینه های کلان فعالیت و نیز مجموعه آنها.
  • ادامه پیشگامی در فناوری اطلاعات در کشور.
  • انتقال مرتب سطوح جدید اطلاعات به کشور و تلاش برای بومی سازی آن برای دستیابی به آخرین دستاوردهای حاصله در زمینه فناوری اطلاعات.