آشنایی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

 فیض آبادی

نام و نام خانوادگی:سید ذبیح اله فیض آبادی ثانی  - مدیر عامل شرکت داده پردازی ایران 

پست الکترونیک:  feizabadi.z@dpi.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک  از دانشگاه صنعتی شریف - 1371
 • کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف - 1365

 سوابق کاری:

 •  عضو هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران ( 93 - 94 )
 • مدیرعامل و  عضو هیات مدیره بنیاد ملی بازی های رایانه ای ( 92  -  93)
 • مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تامین تلکام وابسته به تامین اجتماعی (88  تا  90 )
 • رئیس هیات مدیره موظف شرکت ایران ارقام (87 - 88 )
 • قائم مقام و مشاور وزیر وزارت آموزش و پرورش (84 - 87)
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت فاوا  رضوی  (79 - 84 )
 • مدیر نرم افزار شرکت ایز ایران ( 75- 79 )
 • مهندس سیستم شرکت داده پردازی ایران  (70 - 75)
 • مشاور فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT)  وزارتخانه
 • رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین شستا (شمس تامین)
 • عضو کمیسیون راهبردی شورایعالی فن آوری اطلاعات کشور
 • عضو هیات مدیره  شرکت ایران ارقام
 • عضو هیات مدیره  شرکت داده پردازی خوارزمی

معرفی شهرام اسکندری دهکردی

شهرام اسکندری

نام و نام خانوادگی : شهرام اسکندری دهکردی -  عضو غیر موظف - رئیس هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران

پست الکترونیک:

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی -1393
 • کارشناسی حسابداری  -1378

 سوابق کاری:

 • معاون مدیر عامل در امور مالی بانک رفاه -_ عضوهیات عامل ( 1402– تاکنون)

 • معاون مدیرعامل در امور پشتیبانی بانک رفاه کارگران (از 1399 تا - 1402)

 • مدیر امور حوزه مدیریت و روابط عمومی بانک رفاه کارگران  (از 1389 تا 1399)

 • مدیر امور مالی صندوق توسعه ملی ایران ( 1397  تا 1398)

 * مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را برای سال 1401 ماهانه مبلغ 60.000.000 ریال ناخالص با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین نموده است.

معرفی جمال بوستان زر

بوستان زر

نام و نام خانوادگی: جمال بوستان زر  - عضو غیر موظف - نایب رئیس هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران 

پست الکترونیک: boustanzar@post.com

سوابق تحصیلی :

 • دکترای مدیریت دولتی (گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری) - دانشگاه آزاد اسلامی - 1399
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت) - دانشگاه شهید بهشتی - 1381
 • کارشناس مدیریت دولتی - دانشگاه تهران - 1379

 سوابق کاری:

 • مدیر امور مجامع و سهام مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • کارشناس ارشد نظارت و ارزیابی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
* مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را برای سال 1401 ماهانه مبلغ 60.000.000 ریال ناخالص با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین نموده است.

معرفی محمد علی نوذر

نوذر

نام و نام خانوادگی : محمد علی نوذر - عضو غیر موظف -  عضو هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران

پست الکترونیک :   Mnozar04@gmail.com

سوابق تحصیلی :

کارشناس  سخت افزار  - دانشگاه علامه طبرسی 

  سوابق کاری:

 • مدیر فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد  (1400  تا کنون)
 • دبیر کمیته فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد   (1399  تا کنون)
 • کارشناس ارشد فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد ( 1398 - 1400)
 • کارشناس فناوری اطلاعات مجتمع اقتصادی کمیته امداد  (1384  -  1397)
 • کارشناس مالی  دانشگاه شاهد  (1380  تا  1384)
  * مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را برای سال 1401 ماهانه مبلغ 60.000.000 ریال ناخالص با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین نموده است.

معرفی مهرداد بحرینی

بحرینی

 نام و نام خانوادگی :  مهرداد بحرینی - عضو غیر موظف - عضو هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران

 پست الکترونیک: bahraini@bankrefah.ir

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت سال 1392 از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • کارشناسی کامپیوتر- سخت افزار سال 1379 از دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران

 سوابق کاری:

 •  عضو هیات مدیره شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس  (1401 تاکنون)
 • مدیر امور زیرساخت و امنیت فناوری اطلاعات  (1399 تاکنون)
 • رئیس اداره امنیت فناوری اطلاعات (1397)

 • معاون اداره پشتیبانی فناوری اطلاعات  (1391)

* مجمع عمومی عادی سالیانه حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره را برای سال 1401 ماهانه مبلغ 60.000.000 ریال ناخالص با تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین نموده است.