کمیته های تخصصی

۱-    اطلاعات درباره‌ی واحدها و کمیته‌های تخصصی

به منظور همسوسازی ساختارها و  فرآیندها با استراتژی تدوین شده و اهداف خرد و کلان شرکت، کمیته­ هایی با رویکرد مدیریتی، اجرایی و تخصصی تشکیل و جلساتی را  تحت نظر مدیرعامل و بعضاً با حضور یکی از اعضای هیئت مدیره برگزار نموده و نتیجه مذاکرات و عملکرد آن به هیئت مدیره شرکت منعکس می‌گردد. اهم این کمیته‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

 

واحد مبارزه با پولشویی

به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی که مغایر با روال قانونی باشد و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای بند الف از ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۶، این شرکت اقدام به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی نمود.

- شورای مدیران ارشد

اهم وظایف این شورا پیگیری مستمر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اهداف شرکت در سطح ادارات کل/ امور مستقل، پیگیری انجام مصوبات هیئت مدیره و مدیر عامل، بررسی و کنترل هزینه‌ها و درآمدها در سطح شرکت و ادارات کل و ظرفیت‌سازی نیروی انسانی شرکت می‌باشد.

- کمیته کنترل منابع و مصارف شرکت

این کمیته به منظور مدیریت بر وجوه نقد شرکت به صورت هفتگی تشکیل می‌گردد. هدف از تشکیل این کمیته آن است که شرکت ضمن حفظ توان بازپرداخت به موقع بدهی‌ها و تعهدات سررسید شده، از راکد ماندن وجوه نقد و وارد شدن لطمه به سودآوری شرکت اجتناب نماید.

- کمیته قراردادها

  این کمیته با هدف بررســی کلیه قراردادها (اعم از مناقصــه‌ها، مزایده‌ها، پیمانکـاری، منابع انسانی و غیره) از جنبه‌های حقوقی، مالی، فنی، بازرگانی، قوانین کار و تأمین اجتماعی، در سطح مدیران شرکت تشکیل می‌گردد و امضای کلیـه قراردادها توسـط مدیریت محترم عامل پس از بررسـی و تصویب توسط این کمیته صورت می‌پذیرد.

- کمیته وصول مطالبات

این کمیته با هدف پیگیری و تصمیم‌گیری لازم در خصوص برنامه‌ریزی وصول مطالبات معوق بطور منظم تشکیل می‌شود.

- کمیته توسعه بازار

کمیته توسعه بازار باحضور مدیر عامل، مشاور، مدیران و کارشناسان از ادارات کل مختلف برگزار می‌گردد و با توجه به روند‌های حاکم بر صنعت ICT خطوط تجاری متناسب و هم‌افزا با بازار و کسب و کارهای موجود شرکت را شناسایی می‌نماید.

- کمیته منابع انسانی

هدف از تشکیل کمیته‌ی فوق، بهینه‌سازی منابع انسانی شرکت در چارچوب برنامه‌های استراتژیک تدوین‌شده و همچنین سیاست‌ کلی مصوب هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

 

۲-   اطلاعات درباره‌ی کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

کمیته حسابرسی داخلی

در راستای راهبرد حسابرسی و برنامه مصوب کمیته حسابرسی و همچنین دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در سازمان بورس که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است، شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ نسبت تشکیل کمیته اقدام نمود. در همین راستا جلسات این کمیته هر ماه به صورت مرتب تشکیل و گزارش آن به هیئت مدیره ارائه می­گردد.

                                               مشخصات اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات/مدرک حرفه‌ای

سید حمید سیدی

رئیس هیئت مدیره/رئیس کمیته

کارشناس ارشد مدیریت مالی

جواد رادسعید

عضو کمیته

دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

علی رجبی

عضو کمیته

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

احمد نظری

عضو کمیته

دانشجوی دکتری حقوق

مهرداد میرزازاده

عضو کمیته

کارشناس ارشد حسابداری

 

کمیته ریسک

در راستای اجرای دستورالعمل کنترل­های داخلی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته ریسک توسط هیئت مدیره تشکیل و مسئولیت آن حمایت از ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره در چهارچوب دستورالعمل­های مذکور جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام مدیریت ریسک می­باشد.

                                                   مشخصات اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات/مدرک حرفه‌ای

سید حمید سیدی

رئیس هیئت مدیره/رئیس کمیته

کارشناس ارشد مدیریت مالی

مهرداد مهرپور دارستانی

مدیر امور مالی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

محمود رضا قزل ایاغ

مدیر واحد حسابرسی داخلی

کارشناس مدیریت صنعتی