مقالات

رایانش ابری -آقای مهندس اهری /مهندسی ارتباطات

آقای مهندس اهری /مهندسی ارتباطات  ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
  فایلهای مرتبط
در این مستند سعی شده است با ابعاد مختلف رایانش ابری، از جمله ساختار و معماری، مکانیزم کاری و عملکردی توضیحاتی ارائه شود . همچنین در بخش آخر این مقاله تحت عنوان کاربرد رایانش ابری در خدمات بانکداری سعی میشود ، نحوه استفاده از رایانش ابری و نحوه خدمت رسانی آن در صنعت بانکداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.