مقالات

بررسی CVE و CVSS در حوزه امنیّت بجهت شناخت و جلوگیری از آسیب پذیری های شبکه و تجهیزات سایبری - آقای مهندس حامد رزاقی پور/اداره کل مهندسی ارتباطات

جناب آقای مهندس حامد رزاقی پور  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹
  فایلهای مرتبط
چکیده: در فضای لایتناهی و پر خطر سایبری که هر لحظه و هر زمان امکان استفاده غیر مجاز و یا حملات از راه دور به سیستم ها و تجهیزات شبکه وجود دارد، شناخت و درک شدّت آسیب پذیری و نیز رفع آنها امری اجتناب ناپذیر مینماید. از اینرو وجود مرجعی اطّلاع رسان با دسترسی عمومی، برای ارتباط با سازندگان تجهیزات جهت دریافت آخرین اخبار و گرفتن وصله های امنیّتی و یا آشنایی با انجام اقدامات پیشگیرانه، ضروری است. همچنین اطّلاع از شدّت آسیب پذیری ها و کمک به مشخص کردن فوریّت و اولویّت برای پاسخ به آنها با توجّه به سیستم امتیازدهی استاندارد، یک واکنش موثّر برای صاحبان سیستم است.

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.