مقالات

رایانش ابری در بانکداری - آقای مهندس فرامرز خالقی/مدیریت عامل

مهندس فرامرز خالقی  ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
  فایلهای مرتبط
چالشهای بانکها در ارتباط با استفاده از سیستمهای مبتنی بر رایانش ابری و فرآیندهای اجرائی آن ، در این سخنرانی رایانش ابری از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا نیاز به استفاده از رایانش ابری در صنعت فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است سپس مفاهیم بنیادی رایانش ابری از دیدگاه سازمانهای معتبر جهانی بیان شده است. در ادامه به جایگاه رایانش ابری در دسته بندی تکنولوژی های برتر دنیا از دیدگاه گارتنر در سالهای 2013 و 2014 پرداخته شده است. سپس ساختار استانداردهای بین المللی سرویس دهی رایانش ابری از سوی سرویس دهنده و سرویس گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت قابلیتهای رایانش ابری در سیستمهای بانکی توضیح داده شده است . در اسلایدها نشان داده میشود که آیا تمام بخشهای کسب و کار به خصوص کسب و کار بانکی قابلیت مهاجرت به بستر رایانش ابری را دارند و یا اینکه میبایست بین سرویسهای مختلفی که قابلیت انتقال بر روی بستر رایانش ابری را دارند تمایز قایل شد. ضمناً موضوع امنیت رایانش ابری و استانداردهای امنیتی آن ارائه شده است .


برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.