چهارشنبه ,۱ شهریور ۱۳۹۶, ۲۲:۰۲
راهنمای سامانه مدیریت پایگاه اطلاع رسانی - سمپا
 
 راهنمای سمپا
راهنمای سمپا به شما کمک خواهد کرد تا از امکانات سامانه مدیریت اطلاع رسانی - سمپا بیشترین استفاده را ببرید. برای دریافت راهنمای هر بخش  بر روی عنوان بخش کلیک نمایید.