چهارشنبه ,۵ اردیبهشت ۱۳۹۷, ۰۳:۱۲
بایگانی اطلاعیه ها

بایگانی اطلاعیه های اردیبهشت ماه 1390

  اطلاعیه های آموزشی

شامل : زمانبندی ثبت نام، حذف و اضافه، برگزاری کلاسها، امتحانات، تغییر ساعات، عدم برگزاری، جبرانی و ...

   اطلاعیه های پژوهشی

شامل : مرکز کامپیوتر، کتابخانه، کمیته پروژه، کمیته کارآموزی و ...

   اطلاعیه های دانشجویی

شامل : امور مالی، امور فوق برنامه، خدمات دانشجویی و ...

   اطلاعیه های متفرقه

شامل : مواردی غیر از موارد فوق

   بایگانی اطلاعیه ها

 
 


 

اطلاعیه های آموزشی

شامل : زمانبندی ثبت نام، حذف و اضافه، برگزاری کلاسها، امتحانات، تغییر ساعات، عدم برگزاری، جبرانی و ...

قابل توجه کلیه دانشجویان 
 بدینوسیله به اطلاع می رساند از این پس برای رؤیت اطلاعیه ها به سایت  http://62.193.20.164  نیز مراجعه نمایید.
قابل توجه دانشجویان استاد ظهیرپور  (31/2/90)
 فقط کلاس درس ساعت 15 تا 17 امروز استاد فوق برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد کریم خانی  (31/2/90)
 کلاس درس امروز بعد از ظهر استاد فوق برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان ترمی  (28/2/90)
 دانشجویان فوق می توانند از روز شنبه 31/2/90 لغایت دوشنبه 2/3/90 جهت حذف تکدرس به آموزش مراجعه نمایند.
قابل توجه دانشجویان استاد مظاهرحسینی  (28/2/90)
 کلاسهای درس استاد فوق فردا تشکیل نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس زبان تخصصی - استاد کریم پور  (27/2/90)
 کلاسهای جبرانی درس فوق در روز پنجشنبه 29/2/90 ساعت 9:30 تا 11 در کلاس 7 و سه شنبه 3/3/90 ساعت 11 تا 12:30 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد خباز  (27/2/90)
 آزمون پایانی درس آز مدیریت شبکه روز دوشنبه 16/3/90 و دوشنبه 23/3/90 درس آز مسیریابی شبکه طبق ساعت کلاسی برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد مظاهرحسینی  (27/2/90)
 کلاسهای درس استاد فوق امروز برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد مظاهرحسینی  (27/2/90)
 کلاس درس (ساعت 13 تا 14:30) استاد فوق امروز برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد عبدی راد  (24/2/90)
 کلاس درس استاد فوق امروز برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس مدار الکتریکی - استاد محبتی مقدم  (24/2/90)
جبرانی کلاس درس استاد فوق در روز چهارشنبه 28/2/90 ساعت 16 الی 20 برگزار خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان درس استاد کریم خانی  (21/2/90)
کلاس درس استاد فوق فردا 22/2/90 تشکیل نمی گردد و جبرانی آن روز پنجشنبه 29/2/90 ساعت 12:30 الی 14:30 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان درس ساختمان داده‌ها - استاد رفیعی  (21/2/90)
آزمون میان نیمسال درس فوق در روز چهارشنبه مورخ 28/2/90 ساعت 8 در سالن اجتماعات برگزار می‌ گردد.
قابل توجه دانشجویان درس تفسیر نهج البلاغه - استادولی خواه  (21/2/90)
کلاس درس فوق از تاریخ سه‌شنبه مورخ 27/2/90 به مدت سه هفته از ساعت 30/10 الی 30/12 برگزار خواهد شد که این وقت اضافه به منظور جبرانی یک کلاس استاد می باشد.
قابل توجه دانشجویان استاد حسینی عبداللهی  (21/2/90)
کلاس درس استاد فوق امروز تشکیل نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس معارف اسلامی 1 - استاد صادقی  (20/2/90)
کلاس درس استاد فوق در روز دوشنبه مورخ 26/2/90 ساعت 8 صبح تشکیل می گردد.
قابل توجه دانشجویان درس کاربرد مخابرات - استاد شاوردیان  (14/2/90)
جبرانی کلاس درس فوق در روز پنجشنبه مورخ 15/2/90 ساعت 13 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان دروس ریاضیات گسسته و معادلات دیفرانسیل- استاد فارابی  (14/2/90)
کلاسهای دروس فوق امروز برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس ریاضی عمومی (افتاده ها) - استاد عراقی زاده  (13/2/90)
کلاس درس فوق امروز ساعت 17:30 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس مهندسی نرم افزار - استاد توکلی  (13/2/90)
کلاس درس فوق، روزهای سه شنبه ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات طبقه همکف برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان درس مدارهای الکتریکی - استاد مشهدی ملک  (11/2/90)
افراد جابجا شده در کلاس آقای محبتی مقدم به جای اول خود برگشت داده شده است و کلاس منبعد در کلاس 6 برگزار می گردد و تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت.
قابل توجه دانشجویان استاد اورند  (11/2/90)
کلاسهای درس استاد فوق در روز دوشنبه 12/2/90 برگزار نمی گردد و جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
قابل توجه دانشجویان درس تجزیه و تحلیل - مدل سازی استاد قشمی  (10/2/90)
کلاس درس فوق که در روز شنبه برگزار می گردید از این پس در روز پنجشنبه ساعت 15 در کلاس یک برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد حسینی عبدالهی  (10/2/90)
جبرانی دروس استاد فوق به شرح ذیل برگزار می گردد:
1- پنجشنبه 22/2/90 ساعت 10 هر دو درس
2- پنجشنبه 29/2/90 ساعت 10 هر دو درس
ضمنا کلاس دروس استاد فوق در روز چهارشنبه 14/2/90 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد کریم خانی  (9/2/90)
کلاسهای درس استاد فوق شنبه 10/2/90 برگزار نمی شود و جبرانی آن متعاقباً اعلام می گردد.
قابل توجه دانشجویان استاد شاوردیان  (7/2/90)
کلاسهای درس استاد فوق امروز برگزار نمی شود.
قابل توجه دانشجویان استاد امیدی  (7/2/90)
کلاسهای درس استاد فوق امروز برگزار نمی شود.
قابل توجه دانشجویان درس کارگاه برق - استاد مشهدی ملک  (7/2/90)
حضور دانشجویان فوق از روز پنجشنبه 8/2/90 در کلاس به شرح زیر خواهد بود:
1- دانشجویانیکه قبلا ساعت 8 در کلاس شرکت می نموده اند می بایست در کلاس ساعت 13:15 شرکت نمایند.
2- دانشجویانیکه قبلا ساعت 13:15 در کلاس شرکت می نموده اند می بایست در کلاس ساعت 8 شرکت نمایند.
قابل توجه دانشجویان درس فیزیک  - استاد توکلی  (6/2/90)
کلاس درس فوق در امروز سه شنبه 6/2/90 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس آز مهندسی نرم افزار - استاد لاله  (5/2/90)
کلاس درس فوق در روز سه شنبه 6/2/90 برگزار نمی گردد.
قابل توجه دانشجویان درس مباحث ویژه (کاردانی ها)- استاد قربانیان  (4/2/90)
جبرانی کلاس درس فوق در روز پنجشنبه 8/2/90 ساعت 15:45 برگزار می گردد.
قابل توجه دانشجویان درس مدارهای الکتریکی - استاد مشهدی ملک  (3/2/90)
کلاس درس فوق در روز چهارشنبه 7/2/90 از ساعت 16:30 تا 20 در کلاس 6 برگزار می گردد.

   بایگانی اطلاعیه ها

 

^^بالا

اطلاعیه های پژوهشی

شامل : مرکز کامپیوتر، کتابخانه، کمیته پروژه، کمیته کارآموزی و ...

قابل توجه دانشجویان درس پروژه ترم جاری - استاد صفوی  (25/2/90)
 دانشجویان فوق می بایست در روز شنبه 31/2/90 ساعت 10-8 صبح در مرکز حضور یابند.
قابل توجه دانشجویان درس پروژه  (3/2/90)
عناوین پروژه های ترم جاری استاد فرخی(ادامه)...

   بایگانی اطلاعیه ها

 

^^بالا


اطلاعیه های دانشجویی

شامل : امور مالی، امور فوق برنامه، خدمات دانشجویی و ...

قابل توجه کلیه دانشجویان  (24/2/90)
به اطلاع می رساند روز سه شنبه 27/2/90 امور مالی دانشکده تعطیل می باشد. لطفا برای هرگونه کارهای مالی در روزهای دیگر اداری مراجعه نمایید.

   بایگانی اطلاعیه ها


^^بالا


اطلاعیه های متفرقه

شامل : مواردی غیر از اطلاعیه های آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی

آموزش کوتاه مدت (4/2/90)
اطلاعیه 1       اطلاعیه 2

   بایگانی اطلاعیه ها


^^بالا