خوش آمدید. / ورود

استراتژی کلان

ایجاد و ارتقاء ظرفیتهای ساختاری و تشکیلاتی برای درک استراتژی عملیاتی و راهبردی مشتریان و ارائه راه حلهای جامع مبتنی بر آنها

فعالیت در تمامی زمینه های مرتبط با صنعت فناوری اطلاعات از قبیل انتخاب و عرضه محصولات سخت افزاری و نرم افزاری، ارائه راه حلهای جامع، توسعه و ایجاد سیستمهای کاربردی، آموزش، طراحی و ارائه راه کار در زمینه ارتباطات داده و خدمات اطلاع رسانی، فراهم آوردن امکانات دستیابی به شبکه ها و بانکهای اطلاعاتی جهانی و ...

به کارگیری توان و تخصص فنی موجود در شرکتهای فعال در این صنعت از طریق جلب همکاری آنها به عنوان شخص ثالث.

تاکید بر استقلال مالی و سودآوری هر یک از زمینه های کلان فعالیت و نیز مجموعه آنها.

ادامه پیشگامی در فناوری اطلاعات در کشور.

انتقال مرتب سطوح جدید اطلاعات به کشور و تلاش برای بومی سازی آن برای دستیابی به آخرین دستاوردهای حاصله در زمینه فناوری اطلاعات.